GECONDITIONEERD VERVOER IS ONZE SPECIALITEIT, WAARBIJ "ON TIME" DELIVERY BIJ ONS HOOG IN HET VAANDEL STAAT.

Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Bolle Transport aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.

Schade onstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van Bolle Transport komen. Bolle Transport heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door Bolle Transport gecontroleerd of goedgekeurd. Bolle Transport aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden. 

Bolle Transport 2014.
Alle rechten voorbehouden. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Bolle Transport worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand of openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvuldigd. 

Bolle Transport bestaat 20 jaar!

1994-2014